Med livet i tanke

Med livet i tanke

Det är lätt att glömma det/den viktigaste!

Tankar om ...Posted by Alexa 2016-03-04 15:42:13
Det är lätt att glömma det eller den viktigaste saken i livet.
När något händer i vårt liv, vad det än må vara, resulterar det oftast att vi glömmer en viktig sak. Vi glömmer att ge den som upplever det positiva eller negativa, all den kärlek och uppmuntran som vi egentligen förtjänar.
För om någon drar ut "sladden" i vårt liv (kroppen dör) så kommer vår fysiska perception omedelbart att försvinna. Den som finns och hör, och som upplever allt, är den som bör bli igenkänd som skaparen av vårt liv.
Vi glömmer att den som går igenom jobbiga eller bra tider är den som bör adresseras med kärlek och tillgivenhet, i vårt och torrt.
På ett annat sätt kan man säga att den första man "överger" i en utmanande situation är den som upplever det, sig självt!
Så låt fokusen riktas mot och till den som tycker om saker och ting i livet, och göra det med intentionen att den är bara här för att bli älskad och sedd!

Jag älskar dig!