Med livet i tanke

Med livet i tanke

Den NYA skolan!?

Tankar om ...Posted by Alexa 2015-10-12 18:13:13

Insändare

Alexa Österlindh

Jag tycker dagens skola inte möter kravet för en expansiv, harmonisk och fri människa!

Stress och utbrändhet har blivit något som vi nästan hör dagligen om. Det är symtomer på ett samhälle som inte har alla bitarna på plats. Det saknas något som gör att vi ”löper amok” och inte vet hur vi kan hantera denna ”vanliga” åkomma, som det har blivit inom vårt samhälle. Det är tydligt att det är något som inte står rätt till! Jag vill påstå att denna problematik kommer bland annat från en skola som inte har alla redskap, rutiner och kunskap hur man kan utveckla unga personer så att de kan hantera livets olika situationer så att stress och utbrändhet inte uppkommer.

Jag hävdar att skolan kräver en ny form av utbildningsplan så att nya ämnen kan skjutas in så att unga personer kan lära sig att hantera problem, känslor och tankar på ett mer konstruktivt sätt.

Jag skulle vilja påstå att Mindfulness och meditation, det vill säga fokus-träning, samt musik och dans skulle skapa en mer harmonisk människa. Det finns mängder av utredningar som ha gjorts som bevisar att dessa ämnen jag nämnde ovan ökar både inlärningen, fokusen och lugnet hos barn, ungdomar och även vuxna. Dessutom har vi mer elektronik och saker vi kan sysselsätta oss med mer än någonsin, vilket ställer krav på att vi ska kunna hantera detta, vilket vi inte gör idag!

Eleverna håller inte måttet. Det sägs att barn och ungdomar gör sämre och sämre ifrån sig i skolorna runt om i vårt land. Enligt skolverket (våren 2015) saknade 23% av eleverna fullständiga betyg från årskurs nio. Det är nästan en fjärdedel av eleverna. Det måste betonas att vi har en skolplan som inte håller måttet istället för att säga att det är fel på våra barn och ungdomar! Jag har den upplevelsen att fler och fler faller faller utanför det traditionella skolsystemet och att det lätt blir så att personer faller in i det svarta hålet och blir utan betyg tack vare ett system som inte funkar. Vi måste ändra om skolplanen så att nya ämnen kan eller har möjlighet att komma in i våra skolor, så att vi kan bygga en ny skola som möter den nya tiden! Man kan inte nog betona att de flesta produkter och företag som har växt fram under de senaste 100 åren har gått igenom förändringar och var tunga att göra det för att ”hänga med i utvecklingen” för att inte dö ut. Skolan är inget undantag! Men vi har en skola som bygger på den industrialistiska modellen som började på mitten av 1800-talet! Det är dags att uppdatera skolan nu!

Depression och självmord. Vi hör dessa ord alldeles för ofta i nyheter och i tidningar tycker jag. Det är faktum att ca 1500 personer om året begår självmord och ca 500000 personer, (en halv miljon svenskar) använder antidepressiva läkemedel. Statistiken säger också att medelåldern för dessa symtom går lägre och lägre ner i åldrarna. Det sägs att det finns barn under 10-år har stressymtom och är depressiva. Kan det bero på att barn är naturligt stressade och deppiga av sig? Självklart inte! Det beror mestadels på att vi har byggt upp ett samhälle som har för mycket krav på oss som individer och i synnerhet ungdomar och barn. Det är för mycket struktur och standardiserade prov i skolan som bara ökar i antalet som gör att barnen blir stressade. Slutsatsen måste bli att det är inte fel på våra barn utan på det rådande skolsystemet som bygger på produktionstänkandet och att effektivisera individer som i sin tur ska effektivisera produkter som matar den ekonomiska vinst-modellen. Skolklasserna är på tok för stora och det behövs fler lärare för att kunna ge barn och ungdomar en mjuk start i livet. Inte en Rivstart!

Vi behöver införa andra ämnen i skolans schema som påminner om kulturskolan såsom lek, dramateater, teater, musik, sång, kurser om självkänsla, känslohantering, psykologi, gruppdynamik, meditation och stresshantering.

Jag har jobbat inom industrin och i verkstadsmiljön i snart 30 år och jag vet att struktur och vissa former av prov är nödvändiga för att se vad individen har lärt sig och om den har kunskap i en viss sak. Hur ska vi annars veta om personen har lärt sig något, om det inte finns prov som testar detta. Dessutom är det så att ett låst system (skolplanen) skapar en form av trygghet för både lärare, föräldrar och elever, så att något nytt inte plötsligt dyker upp, som varken lärare eller föräldrar kan någonting om. Jag vill dock poängtera att det är klart att vi ska ha kvar prov och fortfarande lära ut viktiga ämnen som t.e.x språk, matematik, kemi, geografi, religion, och samhällskunskap.

Det som jag återigen vill betona är att kunna föra in nya ämnen i skolschemat. Att det öppnas upp en möjlighet för detta är något som är extremt viktigt tycker jag. För att skapa en ny skola som senare leder till en nytt samhälle måste måste man dock bryta normer och föra in nya saker som majoriteten inte har kunskap om. Det är så alla genombrott har skett!

Jag är för en öppning och ändring av skolplanen så att nya ämnen kan komma in på schemat.

Tack för ordet