Med livet i tanke

Med livet i tanke

Interna gränser - skapa och bibehålla sådana

Erfarenheter och berättelserPosted by Alexa 2015-09-15 15:10:41
Egna gränser

En sak som jag lärde mig ganska tidigt i min barndom var att töja på mina gränser som jag hade satt upp. Vi alla har gränser som vi sätter upp eller bygger upp under barndomen till vuxenlivet. Även under själva vuxenlivet ändrar vi, byter ut och omdirigerar olika gränser för oss själva och alla runt oss. Exempel på olika gränser är hur nära en person kan stå eller förhålla sitt huvud till ditt innan det känns obehagligt eller inträngande. Andra gränser består av olika värderingar som vi har lärt oss som till exempel att inte stjäla, inte tränga sig före i kön, inte prata för högt i sociala sammanhang, inte avbryta andra gång på gång, inte köra förbi på motorvägen och direkt svänga av till avfart.

Det finns andra gränser dock som jag tråkigt nog fick flytta på många gånger under min barndom. De var till exempel att jag kände inte för att göra vissa saker eller att infinna mig på olika platser och sammanhang som jag tyckte var jobbiga och eller äckliga. Jag satte upp en gräns att detta vill jag inte göra eller bli utsatt för igen, som mobbing och att bli trakasserad och inte bli tagen på allvar. Föräldrar och lärare fick mig att gång på gång att gå över den interna gräns som jag hade satt upp och göra det jag inte ville göra. Det gjorde att jag lärde mig att aldrig lita på mig själv och de gränser jag hade satt upp eller ville sätta upp, för jag visste att jag var tvungen att bryta dem om och om igen.

Jag lärde mig att inte lita på mitt egna guide-system och jag började tvivla på mig själv. Det blev till vana att alltid bryta de gränser jag hade satt upp och det ledde till olika former av utnyttjande. Jag har inte sett att det har varit så förrän jag började jobba med ”inre barnet arbete” efter 40-års ålder. Då började jag se att de regler och de gränser jag hade satt upp i hela mitt liv, på ett eller annat sätt, fått ge vika för andras intressen såsom företag, vänner, förhållanden med partners och familj.

Jag tror att den mest frekventa kommentaren jag fick höra under min barndom, som fick mig att tvivla på mig själv och lära mig själv att alltid ifrågasätta mig själv och till slut ha mycket dåligt självförtroende, var just kommentaren ”men det där är väl inte så farligt!” Den kommentaren handlar om att bagatellisera min upplevelse och in-validera det jag kände och den gräns jag ville sätta upp för att må bra. Detta hände frekvent under min barndom med mobbing i fokus. Jag hade det jobbigt i skolan och kände mig mycket utstött och inte sedd med kärlek utan med förakt och förundran att jag inte kunde vara som alla andra. Varför skulle jag sticka ut och ställa till det så för de andra barnen och lärarna? Jag tyckte t.o.m. med att mina föräldrar inte supportade mig i den frågan utan det kändes som det var jag mot hela världen. Det var just sådana skuldkänslor som hägrade hela min barndom och tonåren. Det skapade en mycket skör och introvert individ som hade mycket dåligt självförtroende.

Lära sig att sätta gränser för vad som är okej eller inte, är basis för att kunna skapa sig ett tryggt liv. Det är bland annat våldtäktsbrott som jag tycker är bland den styggaste formen som just bryter den interna gräns som vi har satt upp inom oss. Om vi också lär oss från tidig ålder att bryta den gränsen (att ha sex med sina föräldrar till exempel) så kommer resultatet bli att vi aldrig riktigt litar på någon annan. Inte ens sig själv!

Visst kan gränser vara mer ”lätta” och inte så tunga som jag beskrev ovan. De kan vara mer av den sorten att du kanske tycker din partner inte bejakar de önskemål du har. Du kanske vill att din partner vän eller familjemedlem inte ska tjata så mycket på dig. Det är också en viktig gräns att betrakta och bejaka. ”Hans/hennes hobby går före mig” är också en form av gräns. ”Min häst går före dig, bara så du vet!” är också en form av gränsdragning som båda får titta på.

Så hur skapar man en sund gräns som gör att man känner sig trygg?Hur kan man vända en form av själv-förtryck, till att sätta gränser i vad som är okej och inte?

Hur kan man lära sig att sätta en gräns och hålla den?

För det första så tror jag att man behöver se över vad det är som skapar en tryggare atmosfär runt om sig. Vad är det som får dig att känna dig trygg? Att skriva upp de sakerna är ett viktigt steg. Ett annat steg är att använda mindfulness, KBT, och NLP som grund för att se mer vad det är som händer inom dig och hur det känns om någon skulle bryta gränsen.

Oftast ”ser” man inte gränsen för än den är bruten och obehaget kommer som en explosion. Det är just då när gränsen är bruten, och man mår dåligt, som man behöver se över vart gränsen egentligen skulle varit satt. Det är inte så lätt eftersom en sådan form av emotionell reaktion skapar oftast en form av omedvetenhet. Att återbesöka händelsen i tankarnas värld när man är trygg, och inte mitt inne i det känslomässiga, är en bra utgångspunkt för att känna efter var gränsen egentligen skulle varit. Då kommer uppbyggandet av en ny gränsdragning. Var skulle gränsen egentligen varit? Lek med gränsdragningen och ”lyssna” på dina känslor hur de rör sig inne i kroppen när du funderar och frågar dig själv sådana här frågor. När du känner en form av befrielse eller en smula lättnad, då vet du att detta är en gräns som är bra för dig och som du kanske bör ”sätta upp” och befästa i ditt liv.

Sedan kommer utmaningen!

Det är när eller om samma händelse händer igen. Att följa då den nya gränsdragningen utan att ge vika, gör att den nya gränsen ”sätter” sig hårdare och du ger ett intryck till dig själv att du är viktig och betydelsefull och att denna gräns är viktig för dig. Du ger dig själv ett BRAVO! Det skapar mer självförtroende och du litar mer på dig själv om du gör det på detta sätt.

Om du inte lyckas första gången med detta betyder det inte att du har misslyckats, utan det betyder att du är på god väg och bör fortsätta med det kärleksfulla arbetet med att komma ihåg gränsen som du skulle vilja ha istället för att gräma dig att det inte funkade första gången. Tänk på den ”nya” gränsen om och om igen. Om situationen dyker upp igen och du då bibehåller den nya gränsen, så skrik ut ett hurra! Ge dig själv beröm på hur stark och modig du är som har gjort detta.

Då har satt en ny gräns och det är helt underbart!