Med livet i tanke

Med livet i tanke

Ändra skolplanen! En reform?

Tankar om ...Posted by Alexa 2015-08-13 20:40:56

En skolreform helt enkelt

Jag hittade en länk där det var någon som ställde en fråga om vi ska införa psykologi i skolan vid ung ålder. Frågan besvarades av någon som tyckte att psykologi är för “luddigt” att lära ut eftersom psykologi bygger på ”mjuk-vetenskap”, som betyder att resultaten inte blir lika om man ger samma “stimuli” till de olika testpersonerna i gruppen. Det finns för många variabler för att det ska bli ”hård-vetenskap” och ge samma resultat vid samma ”stimuli”.

Det som jag tyckte var intressant var det andra svaret i samma tråd, som jag gärna vill beskriva här. Jag har översatt det som personen skrev från engelska till svenska:

"Att psykologi är en svepande form, oavsett om den är mjuk eller hårdvetenskap, är psykologi användbart i en värld där relationer och samarbete är byggstenarna i ett samhälle. Åtminstone tycker jag att barn och ungdomar kan dra nytta av:

En förståelse av de ”vanligaste” mentala sjukdomarna. Som att kunna identifiera dom och hur man kan kommunicera och hjälpa människor som lider av t.ex. panikattacker, depression, fobier, beroenden, multipla personligheter osv.

Kritiska tanke kunskaper – som inkluderar en förståelse av grupptänk-fenomenet, grupprocesser, olika kognitiva fördomar och övningar för att bättra sina val.

Lärande träning och inlärnings träning – Studera och praktisera olika metoder (Olika typer av inlärningsmetoder) hur man tränar djur, hur man lär ut ett ämne, lyssna kunskaper, kommunikations övningar och kunskaper inom detta område.

Välmående – Elasticitet, tacksamhet, personlig styrka, mening, flöde, hantera mentala mekanismer, hantera stress, positiva relationer och positiva emotioner.

Interaktions kunskaper – konflikt hantering, medling, förstå behov, få andra andra att känna sig komfortabla, identifiera ömsesidiga lönsamma lösningar, handlande och givande av kritik och komplimanger, roller och ansvar i en arbetsgrupp, empatisk kommunikation, bygga starka relationer e.t.c.

Personligt ledarskap – Själv ledande, produktivitet, uppskjutnings psykologi, planerings verktyg, äkthet och integritet, känna sig säker, proaktivitet/inaktivitet, Ledarskap, följande och härmande och självmodifierande.

Han fortsätter med att skriva:

För mig är dessa ämnen återkommande och vad jag menar med det är att man kanske går lättsamt över dem i tidig ålder med lekfullhet, som i lekskolan, och sedan mer i detalj när barnen blivit lite äldre. Jag är säker på att det finns mer och fler ämnen som skulle kunna vara användbara men dessa jag skrivit ovan är ganska rotade i modern psykologi och bör vara på schemat från dag ett.

Positiv utbildning, (Positiv psykologi integrerad i klassrummen) är menad för både de traditionella kunskaperna (dagens skolsystem) och för lycka och välmående.

Det finns starka bevis från väl kontrollerade studier som visar att studierna jag nämner ovan kan öka elasticitet, positiva emotioner, engagemang och mening som kan läras ut till skolbarn. Jag spekulerar om att positiv utbildning kommer att forma basen för ett ”nytt välstånd”, en form av ”politik” som värderar både rikedom och välmående." Slut på översättningen.

Eftersom jag själv gått igenom en ganska hård barndom med bland annat mobbing och en ganska ogynnsam ”programmering” av mitt psyke, genom bland annat skola, föräldrar och samhälle, håller jag med att dessa verktyg och utvecklingsstrategier som nämns ovan hade fungerat mycket bättre för mig. Och säkerligen mina medmänniskor. Det hade lagt grunden till en mer fungerande psykologi hos inte bara mig, utan för hela samhället. Att ändra skolplanen så att dessa nya ämnen kan skjutas in successivt under utvecklingsåren, från barndomen till tonåren, är ett önskemål och strävan för mig. Jag är inte ensam om den önskan! Om skolan hade lärt ut detta när jag växte upp hade jag kunnat hanterat livet mer konstruktivt och hjärtligt. Nästan självklart hade jag gett mycket mer till samhället upp till dagens datum, än vad jag har gjort. All den rannsakan och alla dessa timmar av utforskande av mitt psyke samt självstudier inom dessa områden, har jag fått lära mig själv. Det är något som jag önskar lärs ut i skolan vid så tidig ålder som möjligt för att skapa ett mer harmoniskt och glädjefyllt samhälle. Fullt av möjligheter och inspiration för de som lever i samhället. Ingen ska glömmas eller ignoreras och det kan bidra till ett helt nytt samhälle fullt av kooperation och dynamisk utveckling av både välfärd och välmående.

Sir Ken Robinson har mycket fina idéer på hur man kan ändra skolan och har 30 års erfarenhet av att jobba med detta.

Hur vill föräldrar att barnen ska ha det?

Förmodligen att barnen ska växa upp till människor som upplever dagligen lycka, säkerhet, trygghet, balans, goda saker, snällhet, hälsa, känna sig tillfredsställd och allmänt välmående.

Vad lärs ut i skolorna idag?

Att uppnå saker, tanke kunskaper, framgång, konformitet, litteratur, matematik, disciplin och modellen att stöpa barnen till produktiva maskiner, vars måtto är att prestera för företagen.

Vi behöver en ny ”skola” som möter den nya tiden.

smiley