Med livet i tanke

Med livet i tanke

Rullgardinen i livet

Insikter och djupa tankarPosted by Alexa 2015-07-23 15:44:17
Rullgardinen i livet består av olika delar av oss som vi har lärt oss från barnsben att inte visa för varken oss själva eller andra.
Det är som en gardin som vi har dragit ner framför vår egna oskuldsaktiga äkthet för att passa in i samhället på olika sätt och vis. Detta har skett för att de individer som har varit omkring oss sedan spädbarn, har fört över och lagt på oss de värderingar och de rädslor som de hade, till oss.
Det är en del av socialiseringsprocessen som sker i ett "modernt" samhälle och som skapar en hinna (gardin) framför oss och de individer vi umgås med i det dagliga livet.
Gardinen är eller hinnan är så "vanlig" för oss att vi märker själva inte av att den finns där. Den blir en del av det undermedvetna självet och ligger där aktiv tills man börjar rota och peta i ens medvetande för att se att det finns något där som gör att vi inte mår så bra.
Känslorna eller känslan om att inte vara äkta finns där hela tiden och talar om för oss dagligen att det är något som inte står rätt till. Dessutom har vi lärt oss sedan vi var små att inte lyssna på känslorna för mycket och förtrycka sådant som känns jobbigt inom oss. Detta blir ett moment 22 där äktheten (gardinen) inte kan lösas eller rullas upp förrän vi bejakar och vågar känna det som känns inom oss. Det är verkligen ett unikt och mycket smart sätt att "programmera" både individer och samhällen att fortsätta att "kämpa på" med olika projekt och sysslor för att döva känslan som dock finns där hela tiden. Konsumtionssamhället!
Känslan "petar" oss i ryggen för att påminna oss att det finns något att integrera och lösa upp.

Känslorna och känslan inom oss är kompassen som talar om för oss att det är något som vi bör göra. Om det känns "skit" är det något som inte är sant eller förfalskat hos oss som vi behöver ta och titta på.
När vi känner oss fria och lyckliga, är det en indikation att vi går åt rätt håll och att det vi har gjort ligger i linje med den vi verkligen är och egentligen vill vara:
Vi vill vara lyckliga, glada, kärleksfulla och tillfreds med livet!

All motivation som finns i världen, finns där för att föra oss till dessa önskvärda tillstånd, som jag skrev ovan.

Våga känn och våga ifråga sätt dig själv och andra!
Var en modig riddare och rid mot äktheten utan sköld och svärd!